E-shop

Svadobné tipy

Svadobné tipy

Zákaznícka karta

Zákaznícka karta

Odber noviniek

Predávajúcim sa v zmysle týchto všeobecných obchodných podmienok označuje spoločnosť CALLYPSO, s.r.o., prevádzkovateľ internetového obchodu www.svadobneinspiracie.sk, so sídlom Pod Žiarcom 914/42, 027 44 Tvrdošín, IČO: 45 655 421, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel Sro, číslo vložky 53286/L (ďalej len ako „predávajúci“).

Kupujúcim sa v zmysle týchto všeobecných nákupných podmienok označuje zákazník, ktorý si objednáva tovar v e-shope www.svadobneinspiracie.sk.

SPÔSOB OBJEDNÁVANIA TOVARU

Objednávať tovar je možné priamo prostredníctvom internetového obchodu www.svadobneinspiracie.sk alebo telefonicky, na telefónnom čísle 0944 247 111 alebo 0949 572 005, v pracovných dňoch v čase od 08.30 do 17.00.

Po zaslaní objednávky vám automaticky obratom príde na vami uvedený e-mail rekapitulácia vašej objednávky so všetkými zadanými údajmi. Následne vašu objednávku potvrdíme (e-mailom alebo telefonicky) a budeme vás informovať o dobe vybavovania vašej objednávky a o všetkých podstatných náležitostiach. Kúpna zmluva vzniká momentom potvrdenia objednávky zo strany predávajúceho. Po potvrdení objednávky zo strany predávajúceho je objednávka považovaná za záväznú.

Informujte nás, prosím, ak ste e-mail, potvrdzujúci vašu objednávku, nedostali do 2 pracovných dní, resp. ak sme vás nekontaktovali do 2 pracovných dní.

Povinnosti predávajúceho

Kupujúcim sa zaväzujeme dodať:
1. Druh a množstvo tovaru v kúpnej cene a za platobných podmienok, ktoré platia v deň odoslania objednávky.
2. Tovar, ktorý bude vhodne zabalený, aby nedošlo k jeho poškodeniu počas prepravy.

Predávajúci nenesie zodpovednosť za:
1. oneskorené doručenie tovaru zavinené doručovateľom (kuriér alebo pošta)
2. oneskorené doručenie tovaru zavinené nesprávne udanou adresou prijímateľa

Povinnosti kupujúceho

Kupujúci sa zaväzuje:
1. Objednaný tovar prevziať, skontrolovať neporušenosť obalov a v prípade akýchkoľvek závad nás kontaktovať.
2. Zaplatiť za tovar kúpnu cenu vo výške a v zmysle platobných podmienok platných v deň odoslania objednávky.

 

CENA TOVARU

Pre realizáciu objednávky platia ceny, uvedené v elektronickom katalógu pri jednotlivých tovaroch. Sme platiteľmi DPH.

Dokladom o predaji je faktúra, ktorá je pripojená ku každej zásielke, a ktorá slúži zároveň ako dodací a záručný list. K cene tovaru je pripočítané prepravné v prípade, ak celková objednávka neprekročila sumu 40 Eur. V našom e-shope neúčtujeme balné.

 

PLATOBNÉ PODMIENKY
Za tovar môžete zaplatiť dvoma spôsobmi:

1) dobierkou (za tovar zaplatíte pri prevzatí tovaru na pošte alebo kuriérovi GLS Slovensko). Potvrdenku o zaplatení tovaru vám vydá vami zvolený prepravca.

2) bankovým prevodom (za tovar zaplatíte vopred, prostredníctvom bankového prevodu). Tovar Vám bude odoslaný až po prijatí platby na náš bankový účet.

Pri úhrade vás prosíme použiť nasledovné údaje:

Číslo bankového účtu: SK88 0900 0000 0051 4212 1679 (Slovenská sporiteľňa, a.s.)

Variabilný symbol: číslo vašej objednávky, vygenerované systémom po jej odoslaní

Popis platby: uveďte prosím vaše meno a priezvisko

Pri realizácii bankového prevodu zo zahraničia použite prosím nasledovné údaje:

IBAN: SK88 0900 0000 0051 4212 1679
SWIFT kod: GIBASKBX

Ak si objednáte tovar, vyrábaný priamo na objednávku zákazníka (pričom pri predmetnom tovare je uvedené, že ide o tovar na objednávku), vyhradzujeme si právo požadovať od vás uhradenie časti alebo plnej sumy ceny objednaného tovaru vopred.

DODACIE PODMIENKY

Objednávky vybavujeme priebežne každý pracovný deň. Ak je vami objednaný tovar bežne dostupný na sklade, bude vám dodaný do 5 pracovných dní. Ak tovar momentálne nie je skladom, po prijatí objednávky vás budeme kontaktovať a upresníme vám predpokladaný termín dodania. V prípade, že termín z akéhokoľvek dôvodu nebudeme schopní dodržať, budeme vás informovať telefonicky alebo e-mailom pred skončením predpokladanej dodacej doby. Po odoslaní tovaru vás budeme informovať o predpokladanom termíne doručenia tovaru, resp. ďalších podstatných náležitostiach.

Spôsob dodania tovaru

Pre doručenie tovaru si môžete vybrať jeden z troch spôsobov dodania tovaru:

1) Slovenská pošta

2) kuriérska spoločnosť GLS Slovensko

3) osobný odber tovaru

Čas dodania tovaru

Čas dodania tovaru pri odoslaní kuriérskou spoločnosťou GLS Slovensko je zvyčajne nasledujúci pracovný deň odo dňa odoslania. Čas dodania pri odoslaní tovaru Slovenskou poštou je obvykle 1 až 3 pracovné dni.

Prepravné náklady

Prepravné náklady nie sú zahrnuté v cene tovaru. Ceny jednotlivých spôsobov prepravy sú uvedené pri objednávacom procese, kde si môžete vybrať taký spôsob prepravy a platby, ktorý vám najviac vyhovuje.
Výška prepravných nákladov je nasledovná (ceny sú vrátane DPH) :

Slovenská pošta

  • doručenie poštou 2.triedy (platba na dobierku) ............................................... 3,30 Eur
  • doručenie poštou 2. triedy (platba vopred, bankovým prevodom) .................. 2,50 Eur
  • doručenie poštou 1.triedy (platba na dobierku) ............................................... 3,60 Eur
  • doručenie poštou 1. triedy (platba vopred, bankovým prevodom) .................. 2,80 Eur

GLS Slovensko

  • doručenie kuriérskou spoločnosťou GLS (platba na dobierku) ................................................ 4,90 Eur
  • doručenie kuriérskou spoločnosťou GLS (platba vopred, bankovým prevodom) ...... ............. 3,90 Eur

PRI OBJEDNÁVKE NAD 40 Eur JE PREPRAVA ZDARMA!*

*O spôsobe odoslania tovaru pri objednávke nad 40 Eur rozhoduje Predávajúci v závislosti od hmotnosti zásielky.

V prípade, že ste si zvolili spôsob odoslania tovaru Slovenskou poštou, no vaša zásielka je hmotnostne ťažšia, vyhradzujeme si právo doručiť vám tovar kuriérskou spoločnosťou GLS Slovensko, pričom dodatočné poštové náklady vám nebudú zarátané a vždy zaplatíte len takú výšku prepravného, aké ste si zvolili pri objednávacom procese.

Osobný odber tovaru

V prípade, že si zvolíte možnosť osobného prevzatia tovaru, za tovar je potrebné zaplatiť vopred, bankovým prevodom. Prepravné náklady pri osobnom prevzatí tovaru neplatíte bez ohľadu na sumu vašej objednávky. Následne vás budeme kontaktovať a dohodneme sa na termíne osobného prevzatia tovaru.

 

ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY TOVARU

Odporúčame vám, aby ste si pred prevzatím a zaplatením zásielky skontrolovali, či zásielka nie je akýmkoľvek spôsobom poškodená. V prípade rozsiahleho poškodenia (roztrhnutý obal, viditeľné deformácie a iné rozsiahle poškodenia) vám odporúčame zásielku neprebrať a na mieste spísať s prepravcom záznam o poškodení zásielky. Tovar vám následne bude z našej strany odoslaný opätovne, na naše náklady.


PODMIENKY ZÁRUKY A REKLAMAČNÝ PORIADOK

Na predávaný tovar, ak nie je určené inak, je poskytovaná zákonná záručná doba 24 mesiacov a začína plynúť dňom prevzatia tovaru zákazníkom. Dokladom o predaji je faktúra, ktorá slúži zároveň ako dodací a záručný list.

1) Reklamácie mechanického poškodenia výrobku, ktoré nebolo zjavné pri prevzatí zásielky, je nutné uplatniť okamžite po jeho zistení. Neskoršie reklamácie mechanického poškodenia výrobku už nebude možné uznať.

2) Záruka sa vzťahuje len na výrobné vady, spôsobené výrobcom a zistené počas trvania záručnej doby, nie na opotrebovanie alebo mechanické poškodenie výrobku.

3) Ak sa na výrobku prejaví výrobná vada, je nutné ho reklamovať okamžite a neodkladne po jej zistení . Výrobok ďalej nepoužívajte, aby bolo možné určiť pôvod závady. Ak túto povinnosť nesplníte, nebude možné reklamáciu uznať.

4) Reklamácia sa môže uplatniť len v záručnej dobe.

5) Reklamácia sa nevzťahuje na chyby, ktoré vzniknú nadmerným opotrebením, preťažením alebo nesprávnym používaním a údržbou výrobku.

6) Na reklamáciu je možné prijať len čistý výrobok, zabalený v pôvodnom, resp. inom podobnom obale. Výrobok je potrebné odoslať na reklamáciu správne zabalený, aby počas prepravy nedošlo k jeho poškodeniu alebo znehodnoteniu.

Záruka sa nevzťahuje:
a) na poškodenia vzniknuté následkom nedodržania podmienok záruky.
b) na zmenu farby povrchového materiálu v dôsledku pôsobenia slnečného žiarenia, jeho namoknutia pri daždi, jeho ošúchania ani na mechanické poškodenie povrchového materiálu.
c) na poškodenia, vyplývajúce z bežného opotrebenia materiálu.
d) na mechanické poškodenia zavinené používateľom výrobku a spôsobujúce odtrhnutie jednotlivých častí výrobku.
e) na mechanické poškodenia spôsobené dopravou a nešetrným zaobchádzaním.
f) na samovoľné prerábania a zásahy vykonávané tretími osobami.

VYBAVOVANIE REKLAMÁCIÍ

Reklamácie vybavujeme v pracovných dňoch prostredníctvom e-mailu ( info@svadobneinspiracie.sk Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript. ), telefonicky (0944 247 1110944 247 111) alebo písomne.

Pred odoslaním výrobku na reklamáciu nás prosím kontaktujte (e-mailom, písomne alebo telefonicky), uveďte typ výrobku, číslo dokladu a podrobný popis reklamovanej závady. Následne sa dohodneme na ďalšom postupe.

Reklamovaný tovar nám prosím prineste osobne alebo zašlite na adresu: CALLYPSO, s.r.o., Pod Žiarcom 914/42, 027 44 Tvrdošín.

Balík musí byť riadne zabalený a má obsahovať:
1) reklamovaný tovar,
2) kópiu faktúry,
3) podrobný popis závady a vaše kontaktné údaje - spiatočná adresa, telefónne číslo, e-mail.

Tovar nám odošlite buď formou balíka, alebo formou doporučeného listu. Pri zaslaní tovaru dobierkou nebude táto zásielka prijatá. Reklamovaný tovar musí byť dodaný čistý a mechanicky nepoškodený.

Reklamačné konanie začína plynúť dňom prevzatia reklamovaného tovaru predávajúcim a končí dňom odoslania vybavenej reklamácie kupujúcemu. O oprávnenosti reklamácie rozhodneme najneskôr do 3 pracovných dní od odoslania reklamovaného tovaru. O výsledku vás budeme informovať prostredníctvom e-mailu, pokiaľ sa nedohodne inak. Oprávnená reklamácia vrátane odstránenia chyby bude vybavená na naše náklady bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30 kalendárnych dní odo dňa začatia reklamačného konania. V prípade neoprávnenej reklamácie bude tovar vrátený späť kupujúcemu s príslušným stanoviskom.

 

STORNO OBJEDNÁVKY


Storno objednávky zo strany kupujúceho:
Kupujúci má právo stornovať objednávku bez udania dôvodu kedykoľvek pred jej záväzným potvrdením zo strany predávajúceho. Storno objednávky ste povinný zaslať formou e-mailu. Po záväznom potvrdení objednávky máte právo stornovať objednávku iba v prípade, ak neboli z našej strany splnené dohodnuté podmienky dodania.

V prípade stornovania potvrdenej objednávky je kupujúci povinný uhradiť predávajúcemu škodu vzniknutú týmto jednaním. Predávajúci uplatní právo na úhradu škody hlavne v prípade nákupu tovaru "na objednávku", ktoré bolo nutné na želanie zákazníka zaobstarať alebo v prípade, že v súvislosti so zabezpečením tovaru došlo už k vynaloženiu preukázateľných nákladov.
V prípade, že kupujúci tovar nepreberie na pošte, napriek tomu, že nedošlo k zrušeniu objednávky zo strany kupujúceho ani predávajúceho, je kupujúci povinný uhradiť predávajúcemu náklady, vynaložené na odoslanie tovaru a jeho spätné vrátenie prepravcom. Predávajúci si vyhradzuje právo zverejniť meno kupujúceho na Čiernej listine, zverejnenej výhradne v internetovom obchode www.svadobneinspiracie.sk.

Storno objednávky zo strany predávajúceho:
Predávajúci si vyhradzuje právo stornovať objednávku alebo jej časť v prípadoch, ak:
1. tovar sa už nevyrába alebo nedodáva,
2. výrazným spôsobom sa zmenila cena dodávateľa tovaru alebo jeho deklarovaná dostupnosť.
V prípade, že táto situácia nastane, budeme vás bezodkladne kontaktovať za účelom dohody o ďalšom postupe. Ak ste už zaplatili časť alebo celú sumu kúpnej ceny, bude vám táto čiastka vrátená späť v najkratšom možnom termíne.


PRÁVO NA VRÁTENIE TOVARU

Kupujúci má právo bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru a v tom istom termíne zaslať tovar späť alebo ho osobne alebo prostredníctvom poverenej osoby odovzdať predávajúcemu.

Lehota na odstúpenie od zmluvy uplynie po 14 dňoch odo dňa prevzatia tovaru. Po tomto termíne už nie je možné odstúpiť od zmluvy.

Kupujúci môže uplatniť právo na odstúpenie od zmluvy u predávajúceho v písomnej podobe alebo e-mailom na adrese info@svadobneinspiracie.sk Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript. . Ak sa takto rozhodnete, zašlite nám spolu s tovarom vami podpísané písomné prehlásenie o odstúpení od zmluvy s uvedením vášho mena a priezviska, adresy, čísla objednávky, dátumu objednania a čísla účtu pre finančné vysporiadanie. Kupujúci môže použiť formulár na odstúpenie od zmluvy.

Tovar nám zašlite spolu s kópiou dokladu o kúpe najneskôr do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru, prípadne odovzdajte osobne v mieste sídla predávajúceho. Kupujúci je odstúpením od zmluvy povinný doručiť predávajúcemu tovar kompletný vrátane kompletnej dokumentácie, nepoškodený, v originálnom obale a nepoužívaný. Zásielky na dobierku predávajúci nepreberá.

Po platnom odstúpení od zmluvy predávajúci vráti kupujúcemu všetky platby, ktoré kupujúci preukázateľne uhradil v súvislosti s uzavretím kúpnej zmluvy, najmä kúpnu cenu vrátane nákladov na doručenie tovaru. Predávajúci však nie je povinný uhradiť kupujúcemu dodatočné náklady, ak si kupujúci zvolil iný spôsob doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim. Dodatočnými nákladmi sa rozumie rozdiel medzi nákladmi na doručenie, ktoré si zvolil kupujúci, a nákladmi na najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim.

Predávajúci sa zaväzuje vrátiť kupujúcemu cenu zaplatenú za príslušný tovar v lehote 14 kalendárnych dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy predávajúcemu. Predávajúci nie je povinný vrátiť kupujúcemu cenu zaplatenú za príslušný tovar pred tým, ako mu bol tovar od kupujúceho spolu s príslušenstvom doručený alebo kým kupujúci nepreukáže zaslanie tovaru spolu s príslušenstvom späť predávajúcemu.

Pri odstúpení od zmluvy kupujúci znáša priame náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru.

Kupujúci nemôže odstúpiť od zmluvy predmetom ktorej je:

a) predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek kupujúceho, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného kupujúceho,

b) predaj tovaru, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze,

c) predaj tovaru, ktorý môže byť vzhľadom na svoju povahu po dodaní neoddeliteľne zmiešaný s iným tovarom,

d) predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený.


OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

IS obchodu je zaregistrovaný na Úrade pre ochranu osobných údajov SR pod reg. č.: 201402099.
Plne rešpektujeme súkromie svojich zákazníkov, avšak pre vybavenie objednávky potrebujeme niektoré osobné údaje, ktoré budú použité výlučne pre zaslanie objednaného tovaru a pre komunikáciu so zákazníkom. V prípade, že nechcete, aby boli Vaše osobné údaje uložené v našej databáze, môžete si tovar objednať telefonicky, prípadne uveďte v " Poznámke k objednávke" žiadosť o ich vymazanie ihneď po jej vybavení.
Prevádzkovateľ internetového obchodu www.svadobneinspiracie.sk týmto prehlasuje, že s osobnými údajmi svojich zákazníkov, získanými registráciou pri vytváraní zákazníckeho účtu, nakladá v zmysle "Zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov". Z vyššie uvedeného zákona plynie i povinnosť neposkytnutia získaných osobných údajov tretej strane. Výnimkou je, pri výbere spôsobu doručenia tovaru prepravnou službou, poskytnutie nevyhnutne potrebných údajov externému dopravcovi, za účelom doručenia zásielky.

Podľa § 20 ods. 3 vyššie uvedeného zákona sa prevádzkovateľ internetového obchodu www.svadobneinspiracie.sk súčasne zaväzuje, že na prianie zákazníka, vymaže neodkladne jeho osobné údaje z databázy internetového obchodu.

Prevádzkovateľ internetového obchodu si vyhradzuje právo odstúpiť od záruky bezpečného zaobchádzania s osobnými údajmi zákazníkov v prípade napadnutia serveru neznámym páchateľom - hackerom. V takom prípade neplatia vyššie uvedené pravidlá manipulácie s dátami.


ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

  1. Zaškrtnutím políčka pred odoslaním objednávky kupujúci vyjadruje, že sa oboznámil s týmito všeobecnými obchodnými podmienkami, v plnom rozsahu porozumel ich obsahu a že s nimi súhlasí. V prípade že kupujúci nesúhlasí so znením podmienok, môže svoj nesúhlas vyjadriť písomne.
  1. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu týchto všeobecných obchodných podmienok. Povinnosť písomného oznámenia zmeny všeobecných nákupných podmienok je splnená umiestnením na internetovej stránke www.svadobneinspiracie.sk.
  2. Na vzťahy neupravené týmito všeobecnými obchodnými podmienkami sa vzťahujú príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka, zákona č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z.z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov a Zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku.
  3. Tieto všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť voči kupujúcemu uzavretím kúpnej zmluvy.